PTE จัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "การสัมมนานานาชาติวิศวกรรมงานทาง กรมทางหลวง ครั้งที่ 4" 

         PTE จัดแสดงนิทรรศการ ในงาน “การสัมมนานานาชาติวิศวกรรมงานทาง กรมทางหลวง ครั้งที่ 4” (International Conference on Highway Engineering 2012) ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ราชประสงค์ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมนิทรรศการ